Hos Grenna Polkagriskokeri AB omfattas du som konsument av KonsumentköplagenKonsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

1. Produktinformation

Information om produkterna gällande ingredienser, näringsämnen och vikt finns på respektive produktsida. Vid ytterligare frågor kontakta info@grenna-polkagris.se

2. Priser och frakt

Alla priser anges i SEK och inkluderar moms. Priser på respektive produkt framgår i webbutiken, ändring av pris sker i realtid där Grenna Polkagriskokeri AB äger rätt att ändra priser utan avisering.

Frakt tillkommer vid samtliga beställningar hos oss. Fraktkostnaden baseras på vilket land leveransen skickas till och finns angiven i kassan. I första hand skickas varor i paket, vid skrymmande leveranser skickas varorna på pall för samma fraktkostnad som angivet för respektive land vid beställningen.

3. Betalningsvillkor

Som kund hos Grenna Polkagriskokeri AB äger man ett betalningsansvar vid accepterande och slutförande av ett köp i webbutiken.

Betalning kan ske med kontokort eller som direktbetalning via internetbanken. Alternativt kan man välja betalning mot faktura eller delbetalning/konto som ansvaras av Klarna AB. Kreditprövning kan komma att göras vid betalning via faktura/delbetalning. Betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta i de fall som betalning uteblir överlåts fordran till Klarna AB och hanteras enligt deras villkor.

4. Beställning och orderbekräftelse

Vid slutförande av köp förbinder man sig som kund att acceptera samt följa våra försäljningsvillkor.

Som kund måste man vara minst 18 år för att handla i webbutiken.

Vid slutförd order skickas en orderbekräftelse via e-post där ordernummer, beställda artiklar, priser, datum samt leveransadress framgår. Bindande avtal ingås när orderbekräftelse skickats till kunden.

5. Ändring/avbeställning av order

Som kund har man möjlighet att ändra samt avbeställa din order fram till dess att paketet expedieras av Grenna Polkagriskokeri AB. Vid ändring eller avbeställning kontakta 0390-10039 alternativt maila till info@grenna-polkagris.se. Har order expedierats kan ändringar inte göras, för status kontakta ovan alternativ. Observera att om man förskottsbetalar sin order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

Avbeställning av order kan ske utan avgift fram till dess att försändelsen är expedierad av Grenna Polkagriskokeri AB. Har ordern expedierats och skickats kommer debitering av kostnad för outlöst paket samt eventuella andra kostnader Grenna Polkagriskokeri AB haft med anledning av avbeställningen debiteras kunden.

6. Leverans

Samtliga kunder får sin leverans skickad till närmaste DHL Service Point baserat på den angivna adressen. Förutsatt att varorna finns i lager samt att betalning och kreditkoll är godkänd skickas varorna från Grenna Polkagriskokeri AB i omgående dock, senast inom fem arbetsdagar.

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Pall eller gods med vikt över 20 kg lämnas på terminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset.

Om paket ska lösas ut får man via avisering av DHL information om var och när paketet ska lösas ut. Grenna Polkagriskokeri AB står för risken till dess att ordern är utlämnad till kunden.

Outlösta paket debiteras en avgift om från 250 kr inklusive moms beroende på typ av försändelse för att täcka Grenna Polkagriskokeri AB:s kostnader för frakt och administration. Observera att om man ångrar sitt köp och vill returnera varan, måste man först hämta ut varan och därefter returnera beställningen.

7. Ångerrätt

Vid köp av varor från Grenna Polkagriskokeri AB:s webbutik har man som konsument rätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att man har rätt att ångra sitt köp genom att till Grenna Polkagriskokeri AB meddela detta via epost eller telefon inom 14 dagar från den dag man tog emot den beställda varan (ångerfristen). Dvs önskar man använda sig av ångerrätten ska man som kund kontakta Grenna Polkagriskokeri AB via epost på info@grenna-polkagris.se alternativt 0390-10039. Ange ordernummer för att underlätta identifieringen av gällande beställning. Varan ska då återsändas inom 14 dagar till Grenna Polkagriskokeri AB

Det betalda beloppet inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Grenna Polkagriskokeri AB inom denna tid fått ordern i retur eller ett intyg/kvitto på att ordern är returnerad. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Som kund har man rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att säkerställa att den är bra. Om någon förpackning är bruten eller trasig vid retur kommer prisavdrag uppgå till varans totala pris angivit på orderbekräftelsen.

8. Reklamation

Vid leverans rekommenderas man som kund undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa sig om att de är felfria och hela.

Reklamation på beställd vara ska ske inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts. Kontakta Grenna Polkagriskokeri AB på epost info@grenna-polkagris.se alternativt telefon 0390-10039. Reklamation får inte ske senare än 1 mån efter mottagandet av en vara. Transportskador skall anmälas senast 5 dagar efter mottagande med bildbevis till ovan kontaktuppgifter alternativ hanteras vid uthämtning på DHL Service Point.

När varan är returnerad och reklamationen godkänts kompenserar Grenna Polkagriskokeri AB i kunden i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genom en ny likvärdig produkt eller genom att man återfår betalningen för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader). Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än 14 dagar från det att Grenna Polkagriskokeri AB tagit emot varan och utrett om man som kund har rätt att reklamera sitt köp.

9. Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) skall sändas i en väl skyddad lämplig förpackning av transportören godkänd. Eventuella tillkomna transportskador pga. bristfällig förpackning debiteras kunden.

Vid utnyttjande av ångerrätt står man som kund för kostnaden vid retur och äger ansvaret för produkten till dess att den kommit Grenna Polkagriskokeri AB tillhanda.

Vid godkänd reklamation erhåller man ersättning för eventuell fraktkostnad.

Returer skickas till följande adress:
Grenna Polkagriskokeri AB
Brahegatan 39
563 32 Gränna

10. Ansvar för fel

Grenna Polkagriskokeri AB:s ansvar till följd av fel på vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932).

11. Personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av Grenna Polkagriskokeris integritetspolicy.

12. Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Grenna Polkagriskokeri AB har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

13. Övrigt

Grenna Polkagriskokeri AB kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Grenna Polkagriskokeri AB:s kontroll såsom väderförhållanden, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, samt annan olyckshändelse.

Information och priser lämnas med reservation för skrivfel, felaktigheter i angivna produktspecifikationer, prishöjningar samt för slutförsäljning.

Grenna Polkagriskokeri AB i förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa försäljningsvillkor.

14. Konsumentklagomål

Om produkter beställda från Grenna Polkagriskokeri AB  är felaktiga är man som kund alltid välkommen att kontakta info@grenna-polkagris.se alternativt via telefon 0390-10039.

15. Kontakta oss

Grenna Polkagriskokeri AB
Postadress: 563 32 Gränna
Telefon: 0390-10039
E-post: info@grenna-polkagris.se
Organisationsnummer: 559221-9439